Overzicht

Een overzichtspagina maken voor al je webshops

Je kan in Stamhoofd een automatische overzichtspagina maken waarop je meerdere webshops kan combineren. Op die manier heb je één link die je kan delen of op je website kan plaatsen. Van daaruit kunnen bezoekers dan de juiste webshop kiezen en hun bestelling plaatsen.

Instellen is vrij eenvoudig, maar vereist wel een eigen domeinnaam. Plaats alle webshops die je wilt combineren op dezelfde subdomeinnaam, bijvoorbeeld shop.jouwdomeinnaam.be, telkens met een ander achtervoegsel, bv.

  • shop.jouwdomeinnaam.be/eetfestijn
  • shop.jouwdomeinnaam.be/fuif

Daarna zal op shop.mijnvereniging.be automatisch een overzichtspagina komen die naar beide webshops linkt. Handig he?

Je kan dus ook meerdere overzichtpagina's maken door een ander subdomeinnaam te gebruiken per groep die je wilt combineren: bv. tickets.jouwdomeinnaam.be, shop.jouwdomeinnaam.be, ... Als je een domeinnaam hebt, kan je gelijk welke subdomeinnaam verzinnen, de enige voorwaarde is dat die nog niet gebruikt wordt voor iets anders.

Meer info over webshop links en domeinnamen

Niet gevonden wat je zocht?

Je helpt jezelf het snelst door eerst te kijken of het antwoord op jouw vraag in de documentatie staat. Staat het er niet tussen, dan kan je contact opnemen via hallo@stamhoofd.be.