Overzicht

Sneller ontbrekende gegevens verzamelen

Wil je nieuwe gegevens van leden verzamelen? Dat kan je nu makkelijker gedaan krijgen. Als je nieuwe vragenlijsten of gegevens toevoegt in de Stamhoofd instellingen, zal in het ledenportaal voor leden duidelijk aangegeven worden dat men nog ontbrekende gegevens moet invullen. Via de nieuwe knop kunnen net die gegevens snel ingevuld worden, super gemakkelijk voor jullie leden dus!

Dit werkt ook voor leden die je manueel hebt toegevoegd maar waarbij je nog niet alle informatie had toegevoegd.