Administratiekosten aanrekenen

We begrijpen het. Soms kan de extra kost die je voor digitalisatie betaalt moeilijk te verteren zijn. Zeker als het gaat over online betalingen.

Soms kan een vereniging beslissen om die kosten toch door te rekenen. Dat was tot nu toe niet mogelijk, tenzij je de prijzen van je artikels of inschrijvingen omhoog haalde. Om die kost nu apart te verrekenen, introduceren we nu administratiekosten. Je stelt ze zelf in onderaan waar je de betaalmethodes instelt, en ze worden per betaling aangerekend aan bestellers op jullie webshop of voor leden (apart in te stellen). Het is niet mogelijk om de administratiekost te laten afhangen van de gekozen betaalmethode, dat is wettelijk gezien niet helemaal toegestaan. In principe mag je ook de transactiekosten niet vermommen als administratiekosten, dus zorg dat je wel op één of andere manier kan verantwoorden waarom je administratiekosten vraagt. Dat kan bijvoorbeeld zijn om de kost van Stamhoofd te recupereren en/of om de tijd die jullie bezig zijn met het verwerken van de bestellingen/inschrijvingen te verrekenen.

Nieuwe beheerdersrollen

Er zijn nieuwe rechten die je kan toekennen aan beheerders. Zo kan je hen enkel toegang geven tot het scannen van tickets, of kan je hen automatisch toegang geven tot een volledige inschrijvingscategorie.

We maakten ook enkele aanpassingen aan het uiterlijk van Stamhoofd waardoor je nu ook onderdelen uit het menu kan dicht klappen, en meer mogelijkheden hebt om alle leden tegelijk te bekijken.

Een update naar de laatste versie van de app is noodzakelijk om de nieuwe beheerdersfuncties correct te laten werken.

Cijfers exporteren

Dit is een functie waar de financieel verantwoordelijken of penningmeesters waarschijnlijk héél blij mee zullen zijn. Vanaf nu kan je in Stamhoofd alle betalingen exporteren, inclusief de uitbetalingsinformatie voor Stripe en Mollie (Payconiq uitbetalingen zijn altijd één op één, en bij Buckaroo hebben we die informatie niet beschikbaar via een API).

Zo zie je in één oogopslag op welke rekeningen de inkomsten voor een bepaalde webshop zijn terecht gekomen, of hoeveel euro er via overschrijving betaald werd voor een bepaalde inschrijvingsgroep.

Bij Stripe tonen we nu ook de transactiekosten in die export, en bij het openen van gelijk welke betaling ergens in Stamhoofd.

Omdat dit een nieuwe functie is met behoorlijk wat verantwoordelijkheid, is dit ook gekoppeld aan een nieuwe beheerdersfunctie in Stamhoofd. Hoofdbeheerders hebben automatisch toegang, maar andere beheerders zal je eerst toegang moeten geven.

Inschrijvingen archiveren en aangepaste bevestigingmails

In het nieuwe overzicht voor inschrijvingsgroepen is het gemakkelijker om bepaalde instellingen terug te vinden, maar ook om de wachtlijst of leden uit de vorige inschrijvingsperiode terug te vinden. Via de vernieuwde instellingen kan je nu ook de bevestigingsemail wijzigen voor leden

Er is nu ook een nieuwe manier om een nieuw werkjaar te beginnen. Je kan je groepen nu ofwel archiveren ofwel start je een nieuwe inschrijvingsperiode. Archiveren is ideaal voor eenmalige activiteiten. In de toekomst maakt het nieuwe overzicht nog enkele andere functies mogelijk.

Webshops beter personaliseren

Vanaf nu kan je een ander logo of kleur instellen per webshop. Daarnaast kan je jouw webshop ook in donkere modus beschikbaar maken.

Formulieren worden vanaf nu indien mogelijk op de startpagina getoond, je kan het formulier of de artikels naast de beschrijving tonen. Het is ook mogelijk om het winkelmandje uit te schakelen.

Het is nu ook mogelijk om de beschrijving van jouw webshop op te maken met titels, vetgedrukte tekst, links, ...

Sneller ontbrekende gegevens verzamelen

Wil je nieuwe gegevens van leden verzamelen? Dat kan je nu makkelijker gedaan krijgen. Als je nieuwe vragenlijsten of gegevens toevoegt in de Stamhoofd instellingen, zal in het ledenportaal voor leden duidelijk aangegeven worden dat men nog ontbrekende gegevens moet invullen. Via de nieuwe knop kunnen net die gegevens snel ingevuld worden, super gemakkelijk voor jullie leden dus!

Dit werkt ook voor leden die je manueel hebt toegevoegd maar waarbij je nog niet alle informatie had toegevoegd.